. .
.

Giáo trình lập trình C

Thứ bảy - 25/04/2020 14:42
Tải xuống
MỤC LỤC 
LỜI MỞ ĐẦU  
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN 
1.1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C  
1.2 Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C  
1.3 Cấu trúc chương trình C  
1.3.1 Các chỉ thị tiền xử lý  
1.3.2 Định nghĩa kiểu dữ liệu  
1.3.3 Khai báo các biến ngoài  
1.3.4 Khai báo các prototype của hàm tự tạo  
1.3.5 Hàm main  
1.3.6 Định nghĩa các hàm tự tạo
1.4 Thư viện hàm chuẩn C
1.5 Ưu và nhược điểm  
1.5.1 Ưu điểm  
1.5.2 Nhược điểm  
Bài tập chương 1  
CHƯƠNG 2.KIỂU DỮ LIỆU VÀ PHÉP TOÁN  
2.1 Danh hiệu  
2.1.1 Kí hiệu  
2.1.2 Tên  
2.1.3 Từ khóa  
2.1.4 Chú thích  
2.2 Biến  
2.3 Các kiểu dữ liệu chuẩn  
2.3.1 Kiểu char  
2.3.2 Kiểu int  
2.3.3 Kiểu float và double  
2.3.4 Các kiểu dữ liệu bổ sung  
2.4 Hằng số  
2.5 Biểu thức  
2.6 Các phép toán  
2.6.1 Toán tử số học  
2.6.2 Toán tử quan hệ  
2.6.3 Toán tử logic  
2.6.4 Toán tử trên bit  
2.6.5 Toán tử tăng giảm  
2.6.6 Toán tử gán  
2.6.7 Toán tử phẩy – biểu thức phẩy  
2.6.8 Phép toán biểu thức điều kiện  
2.6.9 Độ ưu tiên của toán tử  
Bài tập chương 2  
CHƯƠNG 3.CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN  
3.1 Câu lệnh  
3.1.1 Lệnh đơn  
3.1.2 Lệnh phức  
3.2 Lệnh điều kiện  
3.2.1 Lệnh if  
3.2.2 Lệnh switch case  
3.3 Lệnh lặp  
3.3.1 Lệnh for  
3.3.2 Lệnh while  
3.3.3 Lệnh do…while  
Bài tập chương 3  
CHƯƠNG 4.HÀM  
4.1 Khái niệm hàm  
4.2 Định nghĩa hàm  
4.3 Thực thi hàm  
4.4 Truyền tham số  
4.5 Kết quả trả về 
4.6 Prototype của hàm  
4.7 Các hàm chuẩn  
4.8 Thư viện hàm  
4.9 Sự đệ quy  
Bài tập chương 4  
CHƯƠNG 5.MẢNG VÀ CON TRỎ  
5.1 Mảng 1 chiều  
5.1.1 Khái niệm và khai báo mảng 1 chiều  
5.1.2 Gán giá  trị vào các phần tử  của mảng  
5.1.3 Lấy giá  trị các phần tử trong mảng  
5.1.4 Các phần tử của mảng trong bộ nhớ  
5.1.5 Khởi  tạo mảng  
5.2 Mảng 2 chiều.  
5.2.1 Khái niệm  
5.2.2 Chỉ số của mảng  
5.2.3 Truy xuất phần tử mảng 2 chiều  
5.2.4 Khởi tạo mảng 2 chiều  
5.3 Con trỏ (Pointer)  
5.3. 1. Khái niệm  
5.3. 2. Khai báo biến con trỏ  
5.3. 3. Toán tử địa chỉ  (&) và toán tử nội dung  (*)  
5.3. 4. Tính toán trên Pointer  
5.3. 5. Truyền tham số địa chỉ  
5.4 Cấp phát và giải phóng vùng nhớ cho biến con trỏ  
5.4.1 Cấp phát vùng nhớ cho biến con trỏ  
5.5 Sự liên hệ giữa cách sử dụng mảng và pointer  
5.5.1 Khai thác một pointer theo cách của mảng  
5.5.2 Khai thác  một mảng bằng pointer  
5.5.3 Những điểm khác nhau quan trọng giữa mảng và con trỏ  
5.5.4 Hàm có đối số là mảng  
5.5.5 Hàm trả về pointer và mảng  
5.5.6 Mảng các con trỏ hoặc con trỏ của con trỏ (pointer của pointer)  
5.6 Chuỗi kí tự  
5.6.1 Chuỗi kí tự  
5.6.2 Một số hàm thao tác trên chuỗi  
Bài tập chương 5  
CHƯƠNG 6.KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC  
6.1 Kiểu struct  
6.1.1 Giới thiệu  
6.1.2 Định nghĩa  
6.1.3 Khai báo  
6.1.4 Cấu trúc lồng nhau  
6.1.5 Khởi tạo cấu trúc  
6.1.6 Truy xuất các thành phần của một biến cấu trúc  
6.2 Mảng các struct  
6.3 Pointer đến một struct  
6.4 Cấu trúc đệ quy  
Bài tập chương 6  
CHƯƠNG 7.FILE DỮ LIỆU  
7.1 Giới thiệu về file  
7.1.1 Giới thiệu  
7.1.2 Khái niệm File  
7.1.3 Cách thao tác với file:  
7.1.4 Tổ chức lưu trữ dữ liệu trên file 
7.2 Định nghĩa biến file và các thao tác mở/đóng file  
7.2.1 Định nghĩa biến file trong C  
7.2.2 Hàm mở, đóng file chuẩn  
7.2.3 Thao tác nhập / xuất với file  
Bài tập chương 7  
MỘT SỐ HÀM CHUẨN TRONG C  
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Tải xuống
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây