.
[C++] Bài 23. MẢNG 2 CHIỀU

[C++] Bài 23. MẢNG 2 CHIỀU

 •   17/03/2019 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 23. MẢNG 2 CHIỀU

[C++] Bài 22. MẢNG 1 CHIỀU

[C++] Bài 22. MẢNG 1 CHIỀU

 •   17/03/2019 05:45:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 22. MẢNG 1 CHIỀU

[C++] Bài 21. CÂU LỆNH BREAK

[C++] Bài 21. CÂU LỆNH BREAK

 •   17/03/2019 05:43:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 21. CÂU LỆNH BREAK

[C++] Bài 20. CẤU LỆNH CONTINUE

[C++] Bài 20. CẤU LỆNH CONTINUE

 •   17/03/2019 05:41:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 20. CẤU LỆNH CONTINUE

[C++] Bài 19. CẤU TRÚC FOR

[C++] Bài 19. CẤU TRÚC FOR

 •   17/03/2019 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 19. CẤU TRÚC FOR

[C++] Bài 18. CẤU TRÚC DO ... WHILE

[C++] Bài 18. CẤU TRÚC DO ... WHILE

 •   17/03/2019 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 18. CẤU TRÚC DO ... WHILE

[C++] Bài 17. CẤU TRÚC WHILE

[C++] Bài 17. CẤU TRÚC WHILE

 •   17/03/2019 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 17. CẤU TRÚC WHILE

[C++] Bài 16. CẤU TRÚC SWITCH

[C++] Bài 16. CẤU TRÚC SWITCH

 •   17/03/2019 05:11:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 16. CẤU TRÚC SWITCH

[C++] Bài 15. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF...ELSE

[C++] Bài 15. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF...ELSE

 •   17/03/2019 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 15. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF...ELSE

[C++] Bài 14. CẤU TRÚC TUẦN TỰ

[C++] Bài 14. CẤU TRÚC TUẦN TỰ

 •   17/03/2019 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 14. CẤU TRÚC TUẦN TỰ

[C++] Bài 13. XUẤT DỮ LIỆU

[C++] Bài 13. XUẤT DỮ LIỆU

 •   17/03/2019 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 13. XUẤT DỮ LIỆU

[C++] Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

[C++] Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

 •   17/03/2019 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

Chú thích C++

[C++] Bài 11. CHÚ THÍCH

 •   17/03/2019 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Chú thích (comment) nhằm giúp ta diễn giải một số đoạn code nào đó để khi đọc vào có thể hiểu ý nghĩa của chúng. Có 2 cách chú thích là chú thích 1 dòng và nhiều dòng.

Câu lệnh C++

[C++] Bài 10. CÂU LỆNH

 •   17/03/2019 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

Một chương trình C++ có thể gồm một, nhiều hoặc rất nhiều câu lệnh. Các câu lệnh thực hiện cùng một nhiệm vụ được các lập trình viên viết gần nhau và tạo thành một khối lệnh...

Cấu Trúc Chương Trình C++

[C++] Bài 09. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

 •   17/03/2019 03:32:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

Cú pháp trong C++ là những quy tắc viết code khi xây dựng một chương trình. Khi bạn biên dịch (compile) một chương trình, trình biên dịch (compiler) sẽ đảm bảo chương trình của bạn đã đúng theo cú pháp ngôn ngữ C++ hay chưa? Nếu vi phạm một quy tắc, dù nhỏ hay lớn thì trình biên dịch (compiler) cũng sẽ báo lỗi và bắt buộc bạn phải sửa nó.

[C++] Bài 08. PHÉP TOÁN

[C++] Bài 08. PHÉP TOÁN

 •   25/10/2018 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0

Phép toán là một phép thực hiện tính toán từ một số lượng nào đó đầu vào (gọi là toán hạng) để thành một giá trị đầu ra. Số toán hạng là số ngôi của phép toán. Các phép toán thường được nghiên cứu là các phép toán hai ngôi với số ngôi 2, như phép cộng và phép nhân, và các phép toán một ngôi với số ngôi 1, chẳng hạn như nghịch đảo phép cộng và nghịch đảo phép nhân.

Biểu thức

[C++] Bài 07. BIỂU THỨC

 •   25/10/2018 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

Biểu thức là một sự kết hợp giữa các toán tử (operator) và các toán hạng (operand) theo đúng một trật tự nhất định.

Kiểu dữ liệu C++

[C++] Bài 06. KIỂU DỮ LIỆU (Thứ 6: 29/03/2019)

 •   23/10/2018 08:19:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0

Hầu hết các "Ngôn ngữ lập trình" đều phân chia dữ liệu thành nhiều kiểu khác nhau được gọi là các kiểu cơ bản hay chuẩn. Trên cơ sở kết hợp các kiểu dữ liệu chuẩn, "người sử dụng" có thể tự đặt ra các kiểu dữ liệu mới để phục vụ cho chương trình giải quyết bài toán của mình. Có nghĩa lúc đó mỗi đối tượng được quản lý trong chương trình sẽ là một tập hợp nhiều thông tin hơn và được tạo thành từ nhiều loại (kiểu) dữ liệu khác nhau.

[C++] Bài 05. HẰNG SỐ (Thứ 4: 27/03/2019)

[C++] Bài 05. HẰNG SỐ (Thứ 4: 27/03/2019)

 •   23/10/2018 08:17:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0

Một Hằng Số (constant) là một tên có gán giá trị xác định. Khác với biến, hằng không bao giờ thay đổi giá trị.

Biến đổi giá trị

[C++] Bài 04. BIẾN (Thứ 2: 25/03/2019)

 •   23/10/2018 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0

Một biến (variable) là một tên biểu thị cho một số lượng, một ký hiệu hay một đối tượng. Thêm vào đó, một biến sẽ được dành sẵn chỗ (phần của bộ nhớ) để chứa số lượng, ký hiệu hay đối tượng đó. Trong lúc chương trình được thi hành thì các biến của chương trình sẽ có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi gì cả.

[C++] Bài 03. TỪ KHÓA (Thứ 6: 22/03/2019)

[C++] Bài 03. TỪ KHÓA (Thứ 6: 22/03/2019)

 •   23/10/2018 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0

Mỗi ngôn ngữ đều có riêng một tập các từ với ý nghĩa đặc biệt đó là các từ khoá, chúng được dùng với mục đích định trước như tên kiểu dữ liệu, tên toán tử,..

C+++

[C++] Bài 02. TÊN GỌI (Thứ 4: 20/03/2019)

 •   23/10/2018 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Tên là một xâu (dãy) các kí tự, trong ngôn ngữ lập trình nói chung đều yêu cầu tên phải tuân theo những ràng buộc nhất định.

ASCII full

[C++] Bài 01. BẢNG CHỮ CÁI (Thứ 2: 18/03/2019)

 •   23/10/2018 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

Mọi ngôn ngữ lập trình đều được xây dựng từ một bộ kí tự nào đó và các quy tắc trên đó để xây dựng các từ, các câu lệnh và cấu trúc chương trình. Ngôn ngữ lập trình C sử dụng bộ ký tự ASCII (American Standard Code for Informations Interchange).

. .
Hướng dẫn Tải Tài Liệu
------------------------------------------------------

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây