[C++] Bài giảng: Bài 23. MẢNG 2 CHIỀU

[C++] Bài giảng: Bài 23. MẢNG 2 CHIỀU

 •   17/03/2019 12:46:00 PM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Mảng 2 chiều được biểu diễn dưới dạng hàng và cột, nó còn được gọi là ma trận hay mảng các mảng hoặc danh sách các mảng. Nó được biểu diễn dưới dạng bảng nhằm mục đích minh họa cho chúng ta dễ hiểu, nhưng máy sẽ lưu chúng thành 1 dãy các ô nhớ liền kề nhau, tức là lưu thành mảng 1 chiều.
[C++] Bài giảng: Bài 22. MẢNG 1 CHIỀU

[C++] Bài giảng: Bài 22. MẢNG 1 CHIỀU

 •   17/03/2019 12:45:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Mảng 1 chiều (tiếng anh: One-Dimensional Array) là cấu trúc dữ liệu đầu tiên và cũng là cấu trúc dữ liệu đơn giản & phổ biến nhất. Nó là một tập hợp tuần tự các phần tử có cùng kiểu dữ liệu (kiểu mảng) và các phần tử được lưu trữ trong một dãy các ô nhớ liên tục trên bộ nhớ. Các phần tử của mảng được truy cập bằng cách sử dụng “chỉ số”. Mảng có kích thước N sẽ có chỉ số từ 0 tới N – 1.
Break

[C++] Bài giảng: Bài 21. CÂU LỆNH BREAK

 •   17/03/2019 12:43:00 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Break được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc và điều khiển chương trình bắt đầu lệnh tiếp ngoài vòng lặp. Ngoài ra nó cũng được dùng trong cấu trúc switch để dừng việc so sánh tiếp theo.
Continue

[C++] Bài giảng: Bài 20. CẤU LỆNH CONTINUE

 •   17/03/2019 12:41:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Continue được sử dụng trong vòng lặp để bỏ qua không thực hiện khối lệnh nằm sau nó. Nó ít được sử dụng trong vòng lặp while hoặc do-while bởi một số hạn chế.
For

[C++] Bài giảng: Bài 19. CẤU TRÚC FOR

 •   17/03/2019 12:31:00 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc vòng lặp for (for loops), cũng là vòng lặp cơ bản tương tự như while và do-while trong ngôn ngữ lập trình C++.Tuy nhiên, vòng lặp for có cú pháp phức tạp hơn, nhưng ngắn gọn hơn các vòng lặp while hay do-while khi sử dụng. Nó hoàn toàn có thể thay thế vòng lặp while.
DoWhile

[C++] Bài giảng: Bài 18. CẤU TRÚC DO ... WHILE

 •   17/03/2019 12:22:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Do…while có đầy đủ các tính chất mà một vòng lặp. Tuy nhiên, khác với cấu trúc while, biểu thức điều kiện của do … while được đặt phía sau đoạn code, do đó vòng lặp sẽ được thực hiện ít nhất một lần, bất kể các giá trị đầu vào có thoả biểu thức điều kiện hay không.
[C++] Bài giảng: Bài 17. CẤU TRÚC WHILE

[C++] Bài giảng: Bài 17. CẤU TRÚC WHILE

 •   17/03/2019 12:21:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc while là vòng lặp khiến chương trình thực hiện lặp đi lặp lại một hoặc một chuỗi các câu lệnh (khối lệnh) cho đến khi không còn thõa mãn một điều kiện.
[C++] Bài giảng: Bài 16. CẤU TRÚC SWITCH

[C++] Bài giảng: Bài 16. CẤU TRÚC SWITCH

 •   17/03/2019 12:11:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc switch cũng tương tự cấu trúc if, nhưng nó mềm dẻo hơn và linh động hơn nhiều so với sử dụng if. Tuy nhiên, nó cũng có mặt hạn chế là kết quả của biểu thức phải là giá trị cụ thể. Một bài toán sử dụng lệnh switch thì cũng có thể sử dụng if, nhưng ngược lại thì còn tùy thuộc vào giải thuật của bài toán.
Re Nhanh

[C++] Bài giảng: Bài 15. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF...ELSE

 •   17/03/2019 12:09:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc này có hai thành phần. Thành phần đầu tiên là từ khoá if chứa một biểu thức, tiếp đó là khối lệnh đang chờ được thực thi của nó. Thành phần thứ hai là từ khoá else cũng kèm theo khối lệnh đang chờ thực thi.

Các tin khác

. .

Vui lòng NỘP BÀI tại đây
 

Tham khảo bài làm khác
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây