ASCII full

[C#] Bài giảng: BÀI 01. BẢNG CHỮ CÁI

 •   20/05/2019 12:39:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Mọi ngôn ngữ nói chung, ngôn ngữ lập trình nói riêng đều được xây dựng từ một bộ các kí tự nào đó gồm các quy tắc trên đó để xây dựng các từ, các câu lệnh, cấu trúc một chương trình. Ngôn ngữ lập trình C# sử dụng bộ ký tự ASCII (American Standard Code for Informations Interchange).
Name

[C#] Bài giảng: Bài 02. TÊN GỌI

 •   20/05/2019 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Tên gọi (định danh) là một chuỗi (xâu kí tự/ mảng ký tự), trong ngôn ngữ lập trình nói chung đều yêu cầu tên phải tuân theo những ràng buộc nhất định. Tên gọi phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới, độ dài không quá 32 kí tự, không được trùng với từ khoá của ngôn ngữ.
[C#] Bài giảng: Bài 03. TỪ KHÓA

[C#] Bài giảng: Bài 03. TỪ KHÓA

 •   20/05/2019 05:05:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Mỗi ngôn ngữ đều có riêng một tập các từ với ý nghĩa đặc biệt đó là các từ khoá, chúng được dùng với mục đích định trước như tên kiểu dữ liệu, tên toán tử,..
[C#]Bài giảng: Bài 04. BIẾN

[C#]Bài giảng: Bài 04. BIẾN

 •   20/05/2019 05:13:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Biến (variable) là một tên gọi biểu thị cho một số lượng, một ký hiệu hay một đối tượng. Biến khi khai báo sẽ được dành sẵn chỗ (phần của bộ nhớ) để chứa số lượng, ký hiệu hay đối tượng đó. Trong lúc chương trình được thi hành thì các biến của chương trình sẽ có thể thay đổi giá trị.
HangSo2

[C#]Bài giảng: Bài 05. HẰNG SỐ

 •   20/05/2019 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Hằng số là một tên gọi có gán giá trị xác định và cố định. Khác với biến, hằng không bao giờ thay đổi giá trị trong suốt chương trình.
KieuDuLieu

[C#]Bài giảng: Bài 06. KIỂU DỮ LIỆU

 •   24/05/2019 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Kiểu dữ liệu (data type) là một tập hợp gồm các nhóm dữ liệu có cùng đặc tính, cách lưu trữ của dữ liệu và các phép toán xử lý trên dữ liệu đó. Việc sử dụng đúng các kiểu dữ liệu sẽ giúp bạn tối ưu hóa bộ nhớ và chương trình.
[C#]Bài giảng: Bài 07. BIỂU THỨC

[C#]Bài giảng: Bài 07. BIỂU THỨC

 •   24/05/2019 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Biểu thức là một sự kết hợp giữa các toán tử (operator) và các toán hạng (operand) theo đúng một trật tự nhất định. Quy tắc trong biểu thức được áp dụng giống quy tắc của toán học.
[C#]Bài giảng: Bài 08. PHÉP TOÁN

[C#]Bài giảng: Bài 08. PHÉP TOÁN

 •   24/05/2019 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Phép toán là một phép thực hiện tính toán từ một số lượng nào đó đầu vào (gọi là toán hạng) để thành một giá trị đầu ra. Số toán hạng là số ngôi của phép toán.
[C#]Bài giảng: Bài 09: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

[C#]Bài giảng: Bài 09: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

 •   24/05/2019 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Mỗi ngôn ngữ nói chung đều được xây dựng và hoạt động trên một cú pháp nhất định. Ngôn ngữ lập trình cũng không ngoại lệ.
Với C# Console sẽ có cấu trúc như sau:
Lệnh

[C#]Bài giảng: Bài 10. CÂU LỆNH

 •   24/05/2019 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Câu lệnh trong chương trình thường thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Một chương trình có thể gồm một, nhiều hoặc rất nhiều câu lệnh.
Chu thich

[C#]Bài giảng: Bài 11. CHÚ THÍCH

 •   24/05/2019 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Chú thích (comment) nhằm giúp ta diễn giải một số đoạn code nào đó để khi đọc vào có thể hiểu ý nghĩa của chúng. Có 2 cách chú thích là chú thích 1 dòng và nhiều dòng.
[C#]Bài giảng: Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

[C#]Bài giảng: Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

 •   24/05/2019 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
[C#] Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU
[C#]Bài giảng: Bài 13. XUẤT DỮ LIỆU

[C#]Bài giảng: Bài 13. XUẤT DỮ LIỆU

 •   24/05/2019 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
[C#] Bài 13. XUẤT DỮ LIỆU
. .

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây