.
Chart Xamarin

Charts - Xamarin

 •   22/01/2020 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Charts - Xamarin
Search Page

Search Page - Xamarin

 •   22/01/2020 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Search Page - Xamarin
CarouselView - Xamarin

CarouselView - Xamarin

 •   22/01/2020 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
CarouselView - Xamarin
Picker - Xamarin

Picker - Xamarin

 •   22/01/2020 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Picker - Xamarin
SplashScreen - Xamarin

SplashScreen - Xamarin

 •   22/01/2020 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
SplashScreen - Xamarin
ContextActions - Xamarin

ContextActions - Xamarin

 •   22/01/2020 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
ContextActions - Xamarin
ListView, DataTemplateSelector - Xamarin

ListView, DataTemplateSelector - Xamarin

 •   22/01/2020 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
ListView, DataTemplateSelector - Xamarin
ListView, HeaderTemplate - Xamarin

ListView, HeaderTemplate - Xamarin

 •   22/01/2020 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
ListView, HeaderTemplate - Xamarin
GestureRecognizers - Xamarin

GestureRecognizers - Xamarin

 •   22/01/2020 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
GestureRecognizers - Xamarin
Animations - Xamarin

Animations - Xamarin

 •   22/01/2020 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Animations - Xamarin
Grid.Column - Xamarin

Grid.Column - Xamarin

 •   22/01/2020 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Grid.Column - Xamarin
SearchBar - Xamarin

SearchBar - Xamarin

 •   22/01/2020 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
SearchBar - Xamarin
SQLite - Xamarin

SQLite - Xamarin

 •   22/01/2020 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
SQLite - Xamarin
ToolbarItems - Xamarin

ToolbarItems - Xamarin

 •   22/01/2020 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
ToolbarItems - Xamarin
ProgressBar - Xamarin

ProgressBar - Xamarin

 •   22/01/2020 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
ProgressBar - Xamarin
Switch - Xamarin

Switch - Xamarin

 •   22/01/2020 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Switch - Xamarin
DatePicker - Xamarin

DatePicker - Xamarin

 •   22/01/2020 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
DatePicker - Xamarin
x:Reference - Xamarin

x:Reference - Xamarin

 •   22/01/2020 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
x:Reference - Xamarin
Slider - Xamarin

Slider - Xamarin

 •   22/01/2020 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Slider - Xamarin
DisplayActionSheet, Menu - Xamarin

DisplayActionSheet, Menu - Xamarin

 •   22/01/2020 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
DisplayActionSheet, Menu - Xamarin
DisplayAlert - Xamarin

DisplayAlert - Xamarin

 •   22/01/2020 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
DisplayAlert - Xamarin
Pie Charts, Custom Controls - Xamarin

Pie Charts, Custom Controls - Xamarin

 •   22/01/2020 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Pie Charts, Custom Controls - Xamarin
OnPlatform - Xamarin

OnPlatform - Xamarin

 •   22/01/2020 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
OnPlatform - Xamarin
Converter - Xamarin

Converter - Xamarin

 •   22/01/2020 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Converter - Xamarin
MVVM Command - Xamarin

MVVM Command - Xamarin

 •   22/01/2020 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
MVVM Command - Xamarin
MVVM DataBinding - Xamarin

MVVM DataBinding - Xamarin

 •   22/01/2020 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
MVVM DataBinding - Xamarin
Styles - Xamarin

Styles - Xamarin

 •   22/01/2020 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Styles - Xamarin
MasterDetailPage - Xamarin

MasterDetailPage - Xamarin

 •   22/01/2020 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
MasterDetailPage - Xamarin
ListView, Styling - Xamarin

ListView, Styling - Xamarin

 •   22/01/2020 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
ListView, Styling - Xamarin
ListView, ItemTemplate - Xamarin

ListView, ItemTemplate - Xamarin

 •   22/01/2020 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
ListView, ItemTemplate - Xamarin
ListView - Xamarin

ListView - Xamarin

 •   22/01/2020 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
ListView - Xamarin
TabbedPage - Xamarin

TabbedPage - Xamarin

 •   22/01/2020 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
TabbedPage - Xamarin
Parameter to Page - Xamarin

Parameter to Page - Xamarin

 •   22/01/2020 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Parameter to Page - Xamarin
Navigation - Xamarin

Navigation - Xamarin

 •   22/01/2020 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Navigation - Xamarin
UI Properties - Xamarin

UI Properties - Xamarin

 •   22/01/2020 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
UI Properties - Xamarin.Form
Label, Button, Entry - Xamarin

Label, Button, Entry - Xamarin

 •   22/01/2020 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Label, Button, Entry - Xamarin
ContentPage - Xamarin

ContentPage - Xamarin

 •   22/01/2020 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
ContentPage - Xamarin.Form
AbsoluteLayout - Xamarin

AbsoluteLayout - Xamarin

 •   22/01/2020 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
AbsoluteLayout: Xác định chính xác vị trí các control bên trong với các thuộc tính và thông số tương ứng. *LayoutBounds: Xác định thông số của control. *LayoutFlags: Xác định 4 thông số trên sẽ ở dạng nào? Tỉ Lệ (Proportional) hay Tuyệt Đối (Absolute)
StackLayout

StackLayout - Xamarin

 •   21/01/2020 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
StackLayout làm cho các control nằm chồng lên nhau giúp bạn thiết kế giao diện từ đơn giản (sử dụng 1 StackLayout) đến phức tạp (sử dụng nhiều StackLayout lồng nhau). Nó có thể tổ chức theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
Giới thiệu Xamarin

Giới thiệu Xamarin

 •   21/01/2020 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Xamarin là một nền tảng nguồn mở để xây dựng các ứng dụng hiện đại và hiệu quả cho iOS, Android và Windows với .NET. Xamarin là một lớp trừu tượng quản lý giao tiếp của mã được chia sẻ với mã nền tảng cơ bản. Xamarin chạy trong một môi trường được quản lý cung cấp các tiện ích như cấp phát và tối ưu bộ nhớ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây