[C#]Bài giảng: Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

[C#]Bài giảng: Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

 •   24/05/2019 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
[C#] Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU
Chu thich

[C#]Bài giảng: Bài 11. CHÚ THÍCH

 •   24/05/2019 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Chú thích (comment) nhằm giúp ta diễn giải một số đoạn code nào đó để khi đọc vào có thể hiểu ý nghĩa của chúng. Có 2 cách chú thích là chú thích 1 dòng và nhiều dòng.
Lệnh

[C#]Bài giảng: Bài 10. CÂU LỆNH

 •   24/05/2019 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Câu lệnh trong chương trình thường thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Một chương trình có thể gồm một, nhiều hoặc rất nhiều câu lệnh.
[C#]Bài giảng: Bài 09: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

[C#]Bài giảng: Bài 09: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

 •   24/05/2019 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Mỗi ngôn ngữ nói chung đều được xây dựng và hoạt động trên một cú pháp nhất định. Ngôn ngữ lập trình cũng không ngoại lệ.
Với C# Console sẽ có cấu trúc như sau:
[C#]Bài giảng: Bài 08. PHÉP TOÁN

[C#]Bài giảng: Bài 08. PHÉP TOÁN

 •   24/05/2019 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Phép toán là một phép thực hiện tính toán từ một số lượng nào đó đầu vào (gọi là toán hạng) để thành một giá trị đầu ra. Số toán hạng là số ngôi của phép toán.
[C#]Bài giảng: Bài 07. BIỂU THỨC

[C#]Bài giảng: Bài 07. BIỂU THỨC

 •   24/05/2019 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Biểu thức là một sự kết hợp giữa các toán tử (operator) và các toán hạng (operand) theo đúng một trật tự nhất định. Quy tắc trong biểu thức được áp dụng giống quy tắc của toán học.
KieuDuLieu

[C#]Bài giảng: Bài 06. KIỂU DỮ LIỆU

 •   24/05/2019 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Kiểu dữ liệu (data type) là một tập hợp gồm các nhóm dữ liệu có cùng đặc tính, cách lưu trữ của dữ liệu và các phép toán xử lý trên dữ liệu đó. Việc sử dụng đúng các kiểu dữ liệu sẽ giúp bạn tối ưu hóa bộ nhớ và chương trình.
HangSo2

[C#]Bài giảng: Bài 05. HẰNG SỐ

 •   20/05/2019 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Hằng số là một tên gọi có gán giá trị xác định và cố định. Khác với biến, hằng không bao giờ thay đổi giá trị trong suốt chương trình.
[C#]Bài giảng: Bài 04. BIẾN

[C#]Bài giảng: Bài 04. BIẾN

 •   20/05/2019 05:13:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Biến (variable) là một tên gọi biểu thị cho một số lượng, một ký hiệu hay một đối tượng. Biến khi khai báo sẽ được dành sẵn chỗ (phần của bộ nhớ) để chứa số lượng, ký hiệu hay đối tượng đó. Trong lúc chương trình được thi hành thì các biến của chương trình sẽ có thể thay đổi giá trị.

Các tin khác

. .

Vui lòng NỘP BÀI tại đây
 

Tham khảo bài làm khác
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây