Học ngôn ngữ gì với người mới bắt đầu lập trình?

 •   13/07/2021 12:09:00 PM
 •   739
 •   0

Làm thế nào để lập trình tốt? Học cách tư duy, phương pháp lập trình gồm có: Tư duy toán học, tư duy logic, tư duy có cấu trúc, tư duy hướng đối tượng, tư duy tổng quát; Nắm vững ngôn ngữ lập trình:...

Tìm giá trị lớn nhất 2 số

 •   28/05/2021 02:20:00 PM
 •   926
 •   0

Nhập vào hai số nguyên a, b. In ra màn hình giá trị lớn nhất.

 

Tìm quý của tháng

 •   30/05/2021 02:12:00 PM
 •   649
 •   0

Viết chương trình nhập vào tháng và in ra quý.

Tính tổng n số

 •   30/05/2021 02:16:00 PM
 •   612
 •   1

Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các giá trị lẻ từ 0 đến n.

 

Kiểm tra số nguyên tố

 •   30/05/2021 02:20:00 PM
 •   577
 •   1

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. Sử dụng hàm kiểm tra số nguyên tố để in kết quả ra màn hình.

Tính trung bình cộng

 •   30/05/2021 02:25:00 PM
 •   399
 •   0

Viết chương trình nhập vào n số nguyên. Tính và in ra trung bình cộng.

 

Nhập xuất chuỗi ký tự

 •   30/05/2021 02:28:00 PM
 •   395
 •   1

Viết chương trình nhập vào và in ra màn hình họ tên đầy đủ của bạn.

Nhập xuất ma trận

 •   30/05/2021 02:30:00 PM
 •   655
 •   1

Viết chương trình nhập vào 1 ma trận số nguyên n x n. In ra ma trận vừa nhập vào và ma trận theo thứ tự ngược lại.

 

Nhập xuất danh sách sinh viên

 •   30/05/2021 02:32:00 PM
 •   385
 •   0

Viết chương trình nhập và in danh sách sinh viên bao gồm mã, tên sinh viên,điểm toán, văn và điểm trung bình.

Quản lý sinh viên

 •   30/05/2021 02:41:00 PM
 •   411
 •   0

Viết chương trình nhập vào danh sách sinh viên bao gồm mã, tên sinh viên,điểm toán, văn và điểm trung bình. Sau đó lưu vào file và đọc dữ liệu từ file đã lưu xuất ra màn hình.

 

Dãy số Fibonacci

 •   30/05/2021 02:44:00 PM
 •   793
 •   0

Viết chương trình tính số Fibonacci thứ n với công thức F(n) = F(n-1) + F(n-2) biết F(0) = 0, F(1) = 1.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây