Lớp (Class) và đối tượng

 •   02/06/2020 08:14:00 AM
 •   603
 •   1

Lớp (Class) là một nhóm các đối tượng mà có các thuộc tính chung. Lớp là một Template hoặc bản thiết kế tạo ra đối tượng. Đối tượng (Object) là thực thể mang tính vật lý cũng như mang tính logic,...

Bài mẫu 01: Đăng nhập hệ thống

 •   01/06/2020 10:09:00 AM
 •   501
 •   6
Đăng nhập hệ thống

Viết chương trình cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống (giao diện tự thiết kế hoặc tham khảo ở các nguồn khác) sử dụng các control: Label, TextBox, Button. Nếu tên đăng nhập là admin và mật khẩu...

 

Bài tập 02. Quản lý danh mục

 •   03/06/2020 07:57:00 AM
 •   506
 •   0

Viết chương trình quản lý danh mục tài khoản người dùng gồm mã, tên đăng nhập, mật khẩu. Danh sách tài khoản được lưu vào mảng. Các chức năng thêm, sửa, xóa tài khoản. (Có thể sử dụng các control...

Lộ trình lập trình ứng dụng Winform C#

 •   01/06/2020 11:14:00 AM
 •   976
 •   2
Winform

Để thiết kế một ứng dụng quản lý bất kỳ trên ngôn ngữ nào hay nền tảng thiết bị nào thì cũng gồm các phần không thể thiếu là: Đăng nhập hệ thống, quản lý danh mục, xử lý nghiệp vụ, thống kê, báo cáo...

 

Giáo trình C#

 •   26/04/2020 05:33:00 PM
 •   751
 •   1
Giáo trình C#

Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất...

Microsoft Visual Studio

 •   30/05/2020 09:28:00 AM
 •   993
 •   2
Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và...

 

Tổ chức code trong C#

 •   30/05/2020 10:53:00 AM
 •   575
 •   2
Source Code

File code không nên quá dài (không được vượt quá 2000 LOC (Lines of Code) phân chia code thành những đơn vị code nhỏ tạo nên các cấu trúc code sáng sủa hơn. Đặt mỗi class vào mỗi file riêng biệt và...

Lập trình C# Winform 2

 •   01/06/2020 11:55:00 AM
 •   513
 •   1

Lập trình C# Winform 2

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây