.

Bài tập 02. Quản lý danh mục

 20:57 02/06/2020

Viết chương trình quản lý danh mục tài khoản người dùng gồm mã, tên đăng nhập, mật khẩu. Danh sách tài khoản được lưu vào mảng. Các chức năng thêm, sửa, xóa tài khoản. (Có thể sử dụng các control Label, TextBox, Button, Datagridview hoặc tùy chọn để thể hiện được danh sách tài khoản hiện tại và nhập được tài khoản mới).

Bài tập 01.2: Đăng nhập hệ thống

 21:21 01/06/2020

Viết chương trình sử dụng khai báo biến để lưu tên đăng nhập và mật khẩu cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống (giao diện tự thiết kế hoặc tham khảo ở các nguồn khác) sử dụng các control: Label, TextBox, Button. Nếu tên đăng nhập là admin và mật khẩu là 1 thì hiển thị thông báo thành công, ngược lại
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây