Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)

Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)

 •   29/01/2021 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Viết chương trình tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

 •   29/01/2021 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 1
Viết chương trình tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n

Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n

 •   29/01/2021 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Viết chương trình tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

 •   29/01/2021 01:53:00 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Viết chương trình tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

 •   29/01/2021 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 814
 •   Phản hồi: 0
Viết chương trình nhập tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n

Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n

 •   27/01/2021 01:43:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Viết chương trình tính tổng của: S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây