Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1)

Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1)

 14:41 29/01/2021

Viết chương trình tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + …. + n / (n + 1)
Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)

Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)

 14:39 29/01/2021

Viết chương trình tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)
Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)

 14:37 29/01/2021

Viết chương trình tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n

Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n

 13:55 29/01/2021

Viết chương trình tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n
Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

 13:53 29/01/2021

Viết chương trình tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2

 13:46 29/01/2021

Viết chương trình nhập tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Tìm giá trị trong ma trận

Tìm giá trị trong ma trận

 11:47 29/01/2021

Viết chương trình kiểm tra trong ma trận số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2015?
Giá trị lớn nhất trong ma trận

Giá trị lớn nhất trong ma trận

 11:44 29/01/2021

Viết chương trình in ra giá trị lớn nhất trong ma trận số thực
Ma trận số thực

Ma trận số thực

 11:42 29/01/2021

Viết chương trình nhập xuất ma trận số thực
Ma trận số nguyên

Ma trận số nguyên

 11:39 29/01/2021

Viết chương trình nhập xuất ma trận số nguyên
Tìm vị trí trong mảng

Tìm vị trí trong mảng

 16:08 27/01/2021

Viết chương trình sử dụng hàm liệt kê các vị trí có giá trị âm trong mảng 1 chiều các số thực.
Liệt kê số chẵn trong mảng

Liệt kê số chẵn trong mảng

 16:05 27/01/2021

Viết chương trình sử dụng hàm liệt kê các số chẵn trong mảng 1 chiều các số nguyên
Mảng số thực

Mảng số thực

 16:03 27/01/2021

Viết chương trình nhập, xuất mảng các số thực
Mảng số nguyên

Mảng số nguyên

 15:28 27/01/2021

Viết chương trình sử dụng hàm nhập, xuất mảng các số nguyên.
Hàm tính trung bình

Hàm tính trung bình

 15:24 27/01/2021

Viết chương trình nhập họ tên, điểm toán, điểm văn của 1 học sinh. Sử dụng hàm tính điểm trung bình và xuất ra kết quả
Hàm tìm số nguyên tố

Hàm tìm số nguyên tố

 15:22 27/01/2021

Viết chương trình sử dụng hàm liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n
Hàm tính tổng

Hàm tính tổng

 15:18 27/01/2021

Viết chương trình nhập n và tính tổng S = 1 + 2 + 3 + … + n sử dụng hàm tính tổng.
Rút tiền tại ATM

Rút tiền tại ATM

 14:18 27/01/2021

Cần rút 200.000 đồng biết ATM có các mệnh giá: 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng. Lập chương trình để tìm ra tất cả các phương án có thể.
Giải phương trình bậc 2

Giải phương trình bậc 2

 14:16 27/01/2021

Viết chương trình giải phương trình bậc 2
Kiểm tra tam giác

Kiểm tra tam giác

 14:14 27/01/2021

Viết chương trình nhập độ dài 3 cạnh của 1 tam giác, cho biết đó là tam giác gì.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây